ECEMALP.COM, alışveriş esnasında kullandığınız kredi kartı bilgilerinizi saklamamakla birlikte bu bilgileri sizden hiçbir zaman istemeyecektir. Bu tip şahsi bilgileriniz ödeme sayfasında, bankadan ödeme onayı alımında yönlendirildiğiniz sırada sizden talep edilecektir. Kredi kartı bilgileriniz, yüksek güvenlik şartları altında ilgili firma ve bankalara iletilecektir.

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişlerde, ödeme ve para transferleri İYZİCO ödeme sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir. İYZİCO ;  güvenlik konusunda güvenli bir ödeme sistemi hizmeti sunmakta olup, güvenlik ile ilgili detaylı bilgileri https://www.iyzico.com/destek/yardim-merkezi/guvenli-odeme adresine giderek inceleyebilirsiniz.

Gizlilik Metni

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ECEMALP.COM tarafından başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, ecemalp internet sitesi, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve ecemalp.com tarafından işlenir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

ECEMALP.COM nezdinde; ECEMALP.COM ‘un meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Bilgilerin Korunması

ECEMALP.COM tarafından Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir.

Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Sitemizdeki üyelik bilgileri ve ürün satın almak için girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, hiçbir internet kullanıcısı tarafından görüntülenemez.

Shopping Cart
Scroll to Top